Kada se 2007. godine, nakon preduzetničkog iskustva u proizvodnji, prodaji, marketingu, i neformalnom obrazovanju odraslih, susrela sa koučingom, Brankica je pronašla razvojnu metodologiju koju je tražila tokom studija psihologije na Beogradskom Univerzitetu i masteru iz menadžmenta na Bostonskom Univerzitetu.

Usmerena je na rad sa preduzetnicima i višim i visokim menadžmentom, sa posebnim akcentom na kritične periode, kada je potrebno napraviti strateški zaokret. Kao pripadnica treće generacije preduzetnika, svesna je značaja podrške potrebne da se artikuliše i preuzme odgovornost za ispravnost i održivost odluka koje će uticati ne samo na poslovne rezultate, već i na kvalitet života uključenih. U tom smislu, koučing kao metodologija podrške ličnom i profesionalnom rastu poslovnih lidera i preduzetnika, a koji nadalje vodi do organizacionih i životnih promena, za nju nema alternativu.

Sa klijentima radi na srpskom i engleskom jeziku, u zemlji i inostranstvu. Obuke lidera za koučing veštine sprovodi u skladu sa ICF akreditovanim ACSTH programom ”Coaching for Active Preeminence (CAP)”, čiji je autor.

Kao pobornik ohrabrivanja na pokretanje na akciju i deljenja primenjivih znanja, nalaze sopstvenog doktorata sa FON-a i stečena iskustva u oblasti razvoja lidera i preduzetnika predstavlja u govorima, edukativnom romanu ”Koliko si spreman da platiš?” i TEDx nastupu ”Preduzetnička bajka”.

 

Nivo akreditacije
MCC
Godina učlanjenja u ICF
2009
Akademsko obrazovanje
Organizacione nauke PhD, Menadžment MSM, Psihologija BA
Zanimanje
Firma
SINHRONIA doo
www.sinhronia.com
Akreditovana koučing edukacija
Coaching and Modeling, 2008
Drugo
U ulozi kouča
Koučing fokus
Liderstvo, Biznis, preduzetnicki, strateški
Pokrivene industrije
Primarne (agrikultura, rudarstvo i drugi prirodni resursi), Sekundarne (proizvodnja, inženjering, građevinarstvo), Tercijarne (profesionalne usluge), Knivarska (donosioci odluka na visokom nivou u vladi i industriji)
Profil klijenata
C-Level, Vlasnici i preduzetnici
Jezici
Profil na ICF-u
Ukupan broj koučing sati
3000+
CV u PDF formatu