Zašto ICF Serbia Chapter?

ICF unapređuje koučing profesiju kako bi koučing postao sastavni deo društva. Naši članovi vode ovo putovanje tako što predstavljaju najviši kvalitet profesionalnog koučinga. 

 

Etički koučing je naš glavni prioritet.

Etički kodeks ICF-a je osmišljen tako da pruži odgovarajuće smernice, pozove na odgovornost i poštovanje standarda ponašanja koji važe za sve članove ICF-a i nosioce ICF akreditacija.

Postanite član ICF Serbia Chapter-a!

Punopravno članstvo u ICF Srbija sastoji se od:

 • članstva u međunarodnoj organizaciji ICF global i 
 • članstva u lokalnom ogranku ICF-a, Udruženju ICF Srbija. 

 

Da bi postao član ICF Srbija, kouč mora da zadovolji:

Korak 1

Korak 2

 • izabere i označi ICF Serbia Chapter kao izabrani lokalni ogranak ICF-a u okviru svog profila na ICF sajtu;
 • popuni i pošalje Pristupnicu udruženju ICF Srbija (preuzmi Pristupnicu (napraviti pdf ili neki format online popunjavanje);
 • izvrši plaćanje godišnje članarine lokalnom ogranku, udruženju ICF Srbija (predračun se dostavlja članu na mail po finalizovanju prethodnih koraka) 

Da biste postali član ICF-a, bar jedan od sledećih zahteva mora biti ispunjen:

 • posedujete aktuelnu ICF akteditaciju (ACC, PCC ili MCC);
 • završili ste najmanje 60 sati treninga za profesionalnog kouča koji zadovoljava ICF standarde. (šta se smatra pod treningom za profesionalnog kouča pogledati dole); ili
 • upisani ste u 60-satni trening program za profesionalnog kouča koji ima ICF akreditaciju, što može biti ili Akreditovani trening program za profesionalnog kouča (Accredited Coach Training Program) sa znakom ACTP ili Odobreni sati treninga za profesionalnog kouča (Approved Coach-Specific Training Hours) sa oznakom ACSTH. (samo za nove članove.)
 

Šta se smatra pod treningom za profesionalnog kouča?

 • Trening koji može biti Akreditovani trening program za profesionalnog kouča (Accredited Coach Training Program) sa znakom ACTP ili program Odobreni sati treninga za profesionalnog kouča (Approved Coach-Specific Training Hours) sa oznakom ACSTH.
 • Trening pružaoca usluge programa kontinuirane edukacije za kouča (Continuing Coach Education – CCE), unutar ovih okvira:
  • biće prihvaćeni svi sati odobreni u ključnim kompetencijama;
  • najviše 12 sati van ključnih kompetencija može biti prihvaćeno.
 • Trening koji nije odobren od strane ICF-a, ali je konkretno određen kao trening kojim se stiču koučing veštine ili veštine kako da se tehničko znanje (znanje iz drugih oblasti) primenjuje u koučingu, uz uslov da se koučing veštine stiču/uče u skladu sa ICF-ovim ključnim kompetencijama (na primer, univerzitetska obuka, trening organizacije koja nije akreditovana od strane ICF-a)
 • Trening koji nije prihvaćen kao specifični trening za kouča uključuje:
  • trening koji je označen kao obuka drugih veština, iako te veštine mogu koristiti koučevi na određeni način,
  • kursevi ličnog razvoja,
  • edukacija iz drugih oblasti kao što su psihologija, savetovanje, NLP, itd., osim ako je trening vođen kao obuka za kouča i u skladu je sa ICF-ovim Ključnim kompetencijama.
 • Vođenje koučing treninga i kurseva se ne računa kao trening za profesionalnog kouča, osim u slučaju da je:
  • podnosilac zahteva kreirao dati trening ili kurs
  • podnosilac zahteva je takođe držao dati trening ili kurs
  • trening ili kurs na ostale načine ispunjava definiciju treninga za profesionalnog kouča.

Ukoliko su sva tri gore navedena uslova ispunjena, trening ili kurs može biti računat samo jednom, ne svaki put kada je održan.

Kako se računaju sati treninga?

Od 60 zahtevanih sati, najmanje 48 sati moraju biti:

 • Interaktivni sati sa polaznicima – sati provedeni u interakcijama u realnom vremenu između trenera i polaznika. Ovo može uključiti vreme provedeno u direktnom podučavanju (online ili uživo), diskusije u realnom vremenu, posmatranje i davanje povratnih informacija na koučing sesije i mentoristvo.
 • Trening za profesionalnog kouča – da pripadaju trening programu za profesionalnog kouča koji razvijen, održan i zasnovan na ICF-ovim ključnim kompetencijama (svih 11 ICF ključnih kompetencija moraju biti pokrivene).

Od 60 zahtevanih sati, ne više od 12 sati mogu biti:

 • Domaći zadaci / samostalno učenje – sati provedeni izvan interakcija u realnom vremenu između predavača i polaznika. Ovo može da uključuje čitanje, pisanje, istraživanje, pisanje članka i druge aktivnosti koje se mogu desiti izvan vremena provedenog u treningu. Svi sati samostalnog rada moraju biti deo programa obuke i zahtevaju određeni metod validacije da je aktivnost adekvatno obavljena od strane polaznika.

Ako ispunjavate prethodno navedene zahteve, možete danas posetiti sajt ICF global i postati član ICF.