Politika privatnosti

Politika privatnosti

Ko smo mi

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia), Milice Srpkinje 13, 11090 Beograd (Rakovica); email: info@icfserbia.org obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Datum rođenja
 • Adresa stanovanja
 • Fotografije
 • Video snimci
 • Audio snimci
 • IP adresa
 • Broj platne kartice

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) može prikupljati vaše podatke iz sledećih izvora:

 • Državni organi
 • Arhivi
 • Javno dostupne baze podataka
 • Data brokeri
 • Drugi izvori
 • Društvene mreže
 • ICF Global

Svrha obrade i pravni osnov

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Legitimni interes
 • Zaključenje ili izvršenje ugovora
 • Izvršavanje zakonske obaveze
 • Izvršenje zadatka koji se obavlja u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja

Pristanak možete povući u svakom trenutku.  Legitimni interes za obradu podataka je

 • Odnos sa klijentom
 • marketing
 • osiguravanje sigurnosti ličnih podataka


Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju

 • IT podrška
 • Korisnička podrška
 • Ostala treća lica
 • Pomotivni partneri,
 • Edukativni partneri,
 • Administrativna podrška chapter-a (marketinški eksperti sa kojima radimo, virtuelni asistenti, itd.)

Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su ICF Global.

Zaštita podataka

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka
 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) čuva vaše podatke dokle god se ne zatraže da se uklone.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:

 • Putem alata i programa namenjeni ovoj svrsi


Transfer podataka o ličnosti van EU

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u države u kojim bilo šta vezano za coaching i ICF ima uticaj.

Transfer podataka se sprovodi na osnovu sledećeg mehanizma:

 • Kodeks ponašanja


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Međunarodna koučing federacija Srbije (ICF Chapter Serbia) vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u državama u kojima tema coachinga je relevantna i ICG Global ima uticaj.


Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Međunarodne koučing federacije Srbije (ICF Chapter Serbia) na sledeće načine:

Putem pošte adresirane na: Milice Srpkinje 13, 11090 Beograd (Rakovica)

Putem slanja elektronske poruke na adresu: info@icfserbia.org