Istorija ICF-a

Profesionalni kouč Tomas Lenard pokrenuo je 1995. „International Coach Federation” (ICF)  (Međunarodnu federaciju koučeva) kao neprofitnu organizaciju za koučeve da bi podržali jedni druge i razvoj koučing profesije. Sledeće godine imenovan je predsednik i osnovan je Upravni odbor direktora. Osnovan je prvi ogranak ICF-a, a do maja 1996. bilo je više od 60 lokalnih ogranaka ICF-a širom sveta.

Prekretnice

1995: Tomas Lenard, uz podršku drugih, osniva „International Coach Federation” (ICF) u Sjedinjenim Američkim Državama, sa ciljem da se omogući prostor da se svi koučevi međusobno podržavaju i pomažu rastu profesije.

1996: Imenuje se predsednik i osniva se Upravni odbor direktora. Više od 400 pretplatnika je primilo prvo izdanje ICF „Vesti o koučingu“. Osnovan je prvi ogranak ICF-a i do maja je bilo više od 60 lokalnih ogranaka širom sveta.

1997: Počinju razgovori oko akreditovanja i uvodi se mogućnost predstavljanja koučeva.

1998: ICF se udružuje sa Asocijacijom profesionalnih i ličnih koučeva (Professional and Personal Coaches Association (PPCA)), koje je osnovala Laura Vitvort, da bi se ojačalo predstavljanje i kredibilitet profesionalnog koučinga. Prve lične akreditacije ICF-a se dodeljuju na konferenciji ICF-a u Skotsdejlu, u Arizoni, SAD, a članarine se odobravaju.

1999: ICF počinje akreditovati programe treninga za profesionalnog kouča. Udruženje zapošljava izvršnog direktora i bira kompaniju koja će upravljati poslovanjem ICF-a. Članstvo u tom trenutku broji 2100 članova, a više od 200 koučeva poseduje ličnu ICF akreditaciju.

2000: ICF raste u proseku za 130 novih članova mesečno, od kojih se mnogi pridružuju iz Australije, Azije i Evrope. Godišnja konferencija 

2000: održava se u Kanadi – na prvom ICF događaju koji se održava izvan Sjedinjenih Država.

2001: ICF je domaćin 24-časovnog “Oko sata, oko sveta” (Round-the-clock, Round-the-world) razgovora sa članovima ICF-a. Događaj organizuju članovi Upravnog odbora ICF-a.

2002: ICF koučevi organizuju konferencije u Australiji i Evropi. Imenuje se Regulatorni odbor ICF-a radi zaštite i očuvanja integriteta koučinga kao profesije.

2003: ICF formira Savet bivših predsednika koje podržava napredak Udruženja i njegove misije.

2004: Upravni odbor ICF-a prolazi kroz stratešku reviziju sa eksternim konsultantima  radi procene postojeće prakse i olakšavanja daljeg rasta. Članstvo dostiže više od 7.900 članova.

2005: ICF revidira nivoe članstva i kategorije akreditacije radi podizanja profesionalnih standarda. Udruženje predstavlja javnosti prvu međunarodnu nagradu „Prizma“ (“Prism Award”) kojom želi da izdvoji poslovne subjekte i organizacije sa uticajnim koučing programima. ICF uspostavlja saradnju sa svojom sadašnjom kompanijom koja upravlja poslovanjem ICF-a, sa sedištem u Leksingtonu, Kentaki, SAD.

2006: Upravni odbor počinje sa radom na Strateškom planu ICF-a za uspostavljanje čvrstog strateškog pravca u nekoliko narednih godina. ICF sponzoriše Globalni samit u Vankuveru, Britanska Kolumbija, Kanada.

2007: ICF i PricewaterhouseCoopers LLP objavljuju rezultate prve Globalne studije o koučingu.

2008: Regionalni servisni centri otvoreni za Aziju-Pacifik i Evropu, Bliski Istok i Afriku.

2009: Objavljeni su rezultati ICF Globalne studije o koučingu (Global Coaching Study) za 2009. godinu. Pokrenut je pilot program za lidere lokalnih ogranaka pomoću kojeg se liderima širom sveta pruža prilika da učestvuju u koučing i mentorskom odnosu.

2010: ICF slavi 15. godišnjicu rada sa više od 17.000 članova i 6.900 osoba koje poseduju ICF akreditacije.

2011: Otvara se Regionalni servisni centar Latinske Amerike i objavljuje se prvi ICF-ov Priručnik o brend identitetu da bi se podržalo stvaranje jedinstvenog globalnog predstavljanja za ICF i profesionalni koučing.

2012: Otvara se Regionalni servisni centar se za Severnu Ameriku. ICF i PwC objavljuju  rezultate ICF Globalne studije koučinga za 2012-u. Više od 900 profesionalnih koučeva sastaje se u Londonu, Velika Britanija, na rasprodatoj ICF Globalnoj konferenciji – prvoj koja će se održati van Severne Amerike.

2013: ICF prelazi broj od 10.000 članova nosioca akreditacija. Uvodi se manifestacija “ICF Advance” koja se održava se u Vašingtonu, SAD, pružajući vrhunsku, savremenu edukaciju u pogledu kulturnih kompetencija prisutnoj, kao i virtuelnoj publici.

2014: Regionalni servisni centri su otvoreni u Kuala Lumpuru i Rusiji. ICF prelazi broj od 15.000 nosilaca akreditacija i 25.000 članova. Udruženje uvodi stalno zaposleno osoblje da bi podržali rast ICF-ovih ogranaka širom sveta. Koučevi se okupljaju u Klivlendu, Ohajo, SAD; Malmeu, Švedska; i Rio de Žaneiru radi umrežavanja i edukacije na tri regionalno organizovane ICF  Globalne konferencije.

2015: ICF slavi 20 godina rada na unapređenju profesionalnog koučinga. Udruženje pokreće poboljšani istraživački portal i nove online resurse za buduće koučeve. Lideri ICF-a iz svakog lokalnog ogranka širom sveta okupljaju se po prvi put za ICF Globalni forum lidera u Atlanti, Džordžija, SAD.

2016: ICF i PwC objavljuju rezultate ICF Global studije o koučingu za 2016. godinu. ICF  pokreće novu regionalnu strukturu podrške kako bi pružao bolje usluge i ostao povezan sa rastućom globalnom koučing zajednicom, a Udruženje premašuje 20.000 nosilaca ličnih akreditacija.

2017: ICF je domaćin prvog “ICF Converge” događaja, okupljajući više od 1.600 učesnika iz 61 zemlje. Novi sajt “coachfederation.org” je predstavljen u decembru i  dostigao je 713.118 pregleda stranica u toku prvog meseca.

2018: ICF premašuje 25.000 nosilaca ličnih akreditacija i 1.000 koučeva MCC nivoa akreditacije. Udruženje slavi uvođenje klase dobitnika Nagrade za mladog lidera, kao i članove Kruga istaknutih (Circle of Distinction).