Članarina u ICF global

Godišnja članarina u ICF global je 245$ i plaća se na godišnjem nivou, dok status člana ističe 31.maja sledeće godine. Nakon toga, novi iznos članarine biva određen na osnovu meseca u kojem se osoba učlani ili obnovi članstvo.

Godišnja članarina u ICF global je ustanovljena od strane Globalnog upravnog odbora ICF-a i plaća se svake godine (važi od 1. aprila, a datum isteka aktuelnog statusa je 31.mart).

Članarine za nove ICF članove se određuje zavisno od meseca u toku kojeg se osoba priključuje ICF-u. Ako se novi član uključuje posle 30. aprila, članarina se umanjuje na mesečnom nivou i zavisi od broja meseci koji preostaje do isteka ICF članske godine (što je 31.mart). Novi članovi koji se učlane u januaru, februaru ili martu plaćaju članarinu za ta tri meseca plus celokupnu članarinu za narednih 12 meseci koja onda važi do kraja naredne ICF članske godine. 

Pogledaj tabelu o članarini na ICF GLOBAL

 

Članarina u ICF Serbia Chapter

Članarina u lokalnom ogranku ICF Srbija se definiše svake godine od strane Upravnog odbora ICF Srbija i Skupštine i plaća se u istom periodu kada i članarina u ICF global. 

Članarina u Udruženju ICF Srbija za 2019. godinu iznosi – 5.500 rsd. Članarina za nove članove u ICF Srbija će se menjati na godišnjem, tj. polugodišnjem nivou (za učlanjenja od meseca septembra).

Obnovite članarinu u ICF Global