Šta je Gold Standard Club (GSC)?

GSC je inicijativa koja za cilj ima podršku kompanijama kako u razvoju, tako i u unapređenju interne koučing kulture. Svesni smo da poslovna zajednica ima veliku ulogu u kreiranju radnog, ali i životnog okruženja. S tim u vezi, a u skladu sa globalnom strategijom ICF-a koja stvalja akcenat na jačanje uticaja, vođstva i kroz povezivanje sa kompanijama, pokrenuli smo inicijativu koja će ostavariti jak uticaj, kako na koučing zajednicu, tako i na naše okruženje, uopšte.

Misija GSCa

Misija GSC-a je deo šire misije ICF-a da promoviše profesionalizaciju i standardizaciju koučing prakse sada kroz edukaciju korisnika u biznisu – edukaciju HR-a i donosioca odluka u kompanijama koji predstavljaju važnu odgovornu stranu u partnerstvu u koučing programima i praksi. Oni su naši potencijalni naručioci usluga, sponzori koučing projekata, lideri internih koučing projekata, jednom rečju ambasadori koučinga.

Članovima ICF GSC-a će u budućnosti, kroz partnerski odnos sa ICF Serbia Chapter-om, biti obezbeđena podrška u vidu deljenja značajnih informacija i trendova iz oblasti profesionalnog koučinga, besplatnih edukacija za interne koučeve, mentorstva, popusta na učešće na ICF događajima i drugo. 

Ovim kreiramo priliku da čujemo potrebe kompanija i zajedno definišemo oblasti i načine na koje možemo da im budemo podrška u daljem razvoju koučing kulture kroz primere koučing „zlatne“ prakse u svetu – kako se radi i kako su rešavani izazovi, iskustva i viđenja drugih koji su deo ICF Globalne mreže – konkretni odgovori na konkretna pitanja i konkretne potrebe (tailor-made za potrebe kompanija i biznisa). 

Benefiti za ICF Srbija od strane GSC-a

 • Partnera u razvoju profesionalnog koučinga u Srbiji
 • Povratnu informaciju o koučing potrebama tržišta
  Povratnu informaciju kako da budemo bolji
 • Opredeljenje članova GSC-a da će koristiti usluge akreditovanih koučeva u svojoj organizaciji
 • Dobre primere iz prakse koji pozitivno utiču na poslovnu kulturu i zajednicu uopšte

Resursi ICF Srbija

Imamo priliku da na pitanja i potrebe naših članova odgovorimo koristeći sve resurse ICF Global, kao što su network, ekspertiza, praksa, autori, istraživanja, primeri projekata, kao sve resurse ICF Serbia Chapter.

Format

Korporativno članstvo

 

Članstvo u Gold Standard Club-u:

Članstvom se obezbeđuje sledeći paket usluga i benefita:

 • Razmena iskustava, znanja i rešenja konkretnih situacija kroz tri ICF GSC sastanka godišnje
 • Popust od 50% za učešće 5 osoba na ICF konferenciji
 • Učešće na šest edukacija, a koje su inače namenjene isključivo članstvu ICF Serbia Chapter
 • Podrška u razvoju koučing kulture u organizaciji člana GSC-a
 • Pristup listi sertifikovanih koučeva

Članarina

Povlašćena za članstvo u prvoj godini osnivanja GSC – 500 evra

Kako Gold Standard Club funkcioniše u praksi

 • Redovni sastanci ICF GSC: juni / septembar / novembar. Teme sastanaka se dogovaraju sa predstavnicima kompanija kako bi se na najbolji način podržale njihove inicijative u pogledu razvoja i negovanja koučing prakse i koučing kulture, i podigla njihova stručnost da osmisle, organizuju i sprovedu koučing programe
 • ICF CW – koučing nedelja
  • ICF Konferencija
  • Preko 10 različitih edukacija u toku ICF CW
  • Redovne edukacije mart – novembar
  • Podrška tokom cele godine