Menadžer kao kouč: "Napredno razmišljanje u poslu"

Kontakt osoba

Jelena Pavlović, PhD, PCC
kancelarija@koucingcentar.rs

Broj sati i CCE

10
Vrsta koučing edukacije: CCE

Ovaj dvodnevni program obuke za domaće trenere osmišljen je da podstakne rast razmišljanja menadžera i vođa timova poboljšavajući njihove trenerske veštine. Učesnici uče o prednostima razmišljanja o rastu i o tome kako koučing može biti sredstvo za njegovo unapređivanje na radnom mestu. Tokom prvog dana učesnici se upoznaju sa idejom učenja zaposlenih kroz eksperimentisanje kao odgovorni preuzimači rizika. Objašnjene su ključne veštine za ulogu menadžera kao trenera, uz vežbe za davanje povratnih informacija sa načinom razmišljanja o rastu. Mapa trenerskog procesa je razrađena da pruži potrebnu strukturu za upotrebu koučinga u menadžerskoj ulozi. Tokom drugog dana učesnici uče o pristupima i alatima za individualno i timsko treniranje, kao što su ABC model, Zahvalno ispitivanje i Pet disciplina visoko efikasnih timova. Mogućnosti za vežbanje podučavanja pružaju se u obliku simulacija zasnovanih na mini scenarijima koji postavljaju situacije koje mogu tražiti menadžerski koučing. Nakon svake simulacije sledi povratna informacija grupe vršnjaka i trenera kursa. Na kraju programa učesnici stvaraju i dele viziju sebe kao menadžera-trenera koji nadahnjuje rast razmišljanja na radnom mestu.

Koučing Centar

Koučing centar je centar ekspertize u oblasti individualnog i timskog koučinga.