Internacionalna sertifikacija za analizu i distribuciju testa za emocionalnu inteligenciju EQ –i 2.0 i 360
Vrsta koučing edukacije: CCE
MIND.PROTECT