Coaching for Active Preeminence (CAP)

Kontakt osoba

Brankica Ljamić, PhD, MCC
amfiteatar@sinhronia.com

Broj sati i CCE

130.5
Vrsta koučing edukacije: ACSTH

Coaching for Active Preeminence (CAP) je ACSTH program modularnog karaktera, u ukupnom trajanju od 130h, koji polaznicima omogućava da znanje i veštinu stiču onim tempom kojim njima odgovara. Edukacija je zasnovana na tri osnove: online obuka, samostalni rad i visoko individualizovani pristup profesionalnom koučing razvoju svakog polaznika.
Kompletiranje celovitog CAP programa, uz ispunjenje drugih neophodnih uslova, vodi do ACC / PCC lične akreditacije.

Sinhronija

SINHRONIA tim kombinuje biznis koučing sa drugim metodologijama obrazovanja odraslih u svrhu dostizanja i održavanja smisaonog života, uz postizanje željenih rezultata.
SINHRONIA COACHING SCHOOL realizuje interno razvijenu i ICF akreditovanu ACSTH obuku za buduće profesionalne koučeve i menadžere koji žele da usavrše svoje veštine rada sa ljudima.