Koja je putanja ka ACC akreditaciji?

Postoje tri različita načina da steknete svoju ACC (Associate Certified Coach) akreditaciju.
Pažljivo pročitajte uslove da biste prepoznali put do akreditacije koji najviše odgovara Vašem stilu učenja, načinu pohađanja treninga i životnim navikama.

Uslovi:

 • Završen celokupan ICF akreditovan trening program za profesionalnog kouča (Accredited Coach Training Program) koji nosi oznaku ACTP. Na linku ispod u PDF dokumentu možete proveriti koji odobreni treninzi nose oznaku ACTP.
 • Najmanje 100 održanih koučing sati (od čega 75 naplaćenih) sa minimum 8 različitih klijenata i to od početka pohađanja treninga sa oznakom ACTP. Najmanje 25 sati mora se održati u roku od 18 meseci pre apliciranja za ACC akreditaciju.
 • Položen ICF test koučing znanja (CKA)

Cena:

 • Za članove ICF: 100 USD
 • Za ostale: 300 USD

Vreme neophodno za proveru je oko 4 nedelje.

Verify Training – Proveri trening

Sample Application (PDF) – Primer prijave

Uslovi:

 • Trening za profesionalnog kouča u trajanju od najmanje 60 trening sati koji nosi oznaku ACTP (Accredited Coach Training Program) ili ACSTH (Approved Coaching Specific Training Hours).
  Na linku ispod u PDF dokumentu možete proveriti koji odobreni treninzi nose oznaku ACTP ili ACSTH.
 • 10 sati mentoringa od strane akreditovanog ICF kouča tokom najmanje tri meseca. Potrebno je da sati mentoringa budu dokumentovani pri Vašoj online prijavi. Vaš kouč-mentor može biti ACC akreditovan kouč koji je bar jedanput obnovio svoju ACC ličnu akreditaciju pri ICF-u ili PCC i MCC akreditovan kouč sa aktivnim statusom člana u ICF-u.
 • Najmanje 100 održanih koučing sati (od čega 75 naplaćenih) sa minimum 8 različitih klijenata i to od početka pohađanja treninga sa oznakom ACTP ili ACSHT. Najmanje 25 sati mora biti održano u roku od 18 meseci pre apliciranja za ACC akreditaciju.
 • Ocena vođenja i učinka koučinga (dve koučing sesije u vidu audio zapisa i njihove pisane transkripte potrebno je poslati kroz online prijavu prilikom apliciranja za ACC akreditaciju)
 • Položen ICF test koučing znanja (CKA)

Cena:

 • Za članove ICF: 300 USD
 • Za ostale: 500 USD

Vreme potrebno za proveru je oko 14 nedelja.

Verify Training – Proveri trening

Sample Application (PDF) – Primer prijave

Ukoliko ste završili treninge koji nose oznaku CCE (Continuing Coach Education) ili treninge koji nisu akreditovani od strane ICF-a, potrebno je da za dobijanje ACC akreditacije aplicirate putem Portfolija.

Uslovi:

 • Najmanje 60 sati treninga za profesionalnog kouča sa obimnom dokumentacijom vezanom za završeni trening. Od Vas će se tražiti da pokažete da ste završili odgovarajući program koji uključuje znanje o tome šta je ICF definicija koučinga, Etički kodeks i ICF ključne kompetencije, kao i to da je program ogranizovan u duhu podsticanja Vašeg razvoja kao kouča.
 • 10 sati mentoringa od strane akreditovanog ICF kouča tokom najmanje tri meseca. Potrebno je da sati mentoringa budu dokumentovani pri Vašoj online prijavi. Vaš kouč-mentor može biti ACC akreditovan kouč koji je bar jedanput obnovio svoju ACC akreditaciju pri ICF-u ili PCC i MCC akreditovan kouč sa aktuelnim članstvom u ICF-u.
 • Najmanje 100 održanih koučing sati (od čega 75 naplaćenih) sa minimum 8 različitih klijenata i to od početka pohađanja treninga. Najmanje 25 sati mora se održati u roku od 18 meseci pre apliciranja za ACC akreditaciju.
 • Ocena vođenja i učinka koučinga (dve koučing sesije u vidu audio zapisa i njihove pisane transkripte potrebno je poslati kroz online prijavu prilikom apliciranja za ACC akreditaciju)
 • Položen ICF test koučing znanja (CKA).

 

Cena:

 • Za članove ICF: 400 USD
 • Za ostale: 600 USD

Vreme potrebno za proveru je oko 14 nedelja.

Primer aplikacije u PDF-u možete naći na sledećem linku:

Sample Application (PDF) – Primer prijave

Performance Evaluation – Evaluacija uinka

Kandidati koji apliciraju za ACC ličnu akreditaciju kroz Portfolio moraju da završe minimum 60 sati treninga za profesionalne koučeve koji je praćen obimnom dokumentacijom.

Klikni za više

Kandidati za ACC kouča koji apliciraju kroz ACSTH i Portfolio potrebno je da putem online aplikacije dostave dokumentaciju o minimum 10 sati mentoringa.

Klikni za više

Potrebno je da kandidati za ICF akreditaciju dokumentuju broj održanih koučing sati, a potvrdu o svom iskustvu prilažu kroz poseban dokument u prijavi za akreditaciju.

Klikni za više

ICF Test provere koučing znanja (CKA) je alat koji se koristi za procenu stepena znanja i veština kouča koje su od značaja za koučing praksu. CKA test proverava celokupno znanje kouča koje uključuje ICF-definiciju koučinga, Etički kodeks i ICF-ove ključne kompetencije.

Klikni za više

Procedure ACC ACSTH i Portfolio uključuju procenu vođenja koučinga i ocenu učinka koučinga koje obavljaju ICF procenjivači kroz proveru 2 audio snimka koučing sesija sa odgovarajućim transkriptima. Da bi koučevi dobili svoju ACC akreditaciju potrebno je da vođenjenje i učinak koučinga pokazan na poslatim koučing sesijama bude ocenjen kao zadovoljavajući za ACC nivo.

Klikni za više

Nemojte slati dokumentaciju u sedište ICF-a poštom ili putem elektronske pošte. ICF će razmatrati isključivo dokumentaciju poslatu putem online prijave.

Ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna dodatna podrška u vezi apliciranja za ACC (Associate Certified Coach) nivo akreditacije, pošalite email na: support@coachfederation.org.